Vi hjelper mennesker ut i arbeid

Varig Tilrettelagt arbeid

(VTA)

Hvis du får uføretrygd og har behov for arbeid i en skjermet virksomhet, kan du få tilbud om varig tilrettelagt arbeid med arbeidsoppgaver som er tilpasset deg. Dette kan være  både hos oss eller i ordinære virksomheter

© 2014 av Astafjord Vekst AS