Vi hjelper mennesker ut i arbeid

VTA  -  Varig Tilrettelagt Arbeid

Hvis du får uføretrygd og har behov for arbeid i en skjermet virksomhet, kan du få tilbud om varig tilrettelagt arbeid med arbeidsoppgaver som er tilpasset deg. Dette kan være  både hos oss eller i ordinære virksomheter

AFT  -  Arbeidsforberedende Trening

Tiltaket innebærer trening i ordinært arbeidsliv, og å kombinere arbeidstrening og opplæring uten at brukeren må skifte mellom ulike arbeidsmarkedstiltak. Tiltaket er tidsbegrenset