top of page

AFT - Arbeidsforberedende trening

Målgruppa for tiltaket er personer med nedsatt arbeidsevne, i tillegg må de ha særlig usikre yrkesmessige forutsetninger og behov for tett og bred oppfølging.    

Tiltaket er det som før het kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KIA) og arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS).

 

Tiltaket skal bidra til å redusere ventetida mellom tiltak for personer med sammensatte behov. Tiltaket innebærer trening i ordinært arbeidsliv, og å kombinere arbeidstrening og opplæring uten at brukeren må skifte mellom ulike arbeidsmarkedstiltak.   Arbeidsretta interne treningsarenaer skal bidra til at flere kommer i arbeid.  

 

AFT inneholder:

  • Avklaring og kartlegging av ressurser, karriereveiledning.

  • Utprøving av arbeidsevne og arbeidstrening i et tilrettelagt og skjerma arbeidsmiljø.

  • Tilrettelagt opplæring med sikte på å oppnå reell og formell kompetanse. 

  • Bistand til å finne arbeidspraksis i ordinære bedrifter med sikte på fast arbeid.

  • Tilrettelagt arbeidstrening og oppfølging i ordinært arbeidsliv 

bottom of page