top of page

Språktrening på jobb

Astafjord Vekst AS kan tilby innvandrere med flyktningbakgrunn unike muligheter til å delta aktivt i arbeids- og samfunnslivet gjennom eget arbeid, og samtidig lære norsk.

Vi har avtaler med flere kommuner om språkpraksis, og ønsker at interesserte tar kontakt.

bottom of page