top of page

Klage og klagebehandling

 

Det kan fremsettes klage dersom man er misfornøyd med bedriftens tjenesteyting, både når det gjelder

 

 • levering av attførings- og tilretteleggingstjenester

 • levering av salg- og servicetjenester

 

En klage i denne sammenheng er formell og må fremsettes skriftlig. Det kan gjerne benyttes eget klageskjema ("klage / reklamasjon").

Dette skjema fås ved henvendelse til alle avdelingsledere og teamledere, eller du kan laste ned filen ved å klikke under. Du kan også fylle ut skjemaet nederst på denne siden.

Klage kan fremsettes av:

 • Deltakere. Med deltaker menes arbeidstakere i alle våre tiltak, samt andre med tilsvarende status tilknyttet Astafjord Vekst AS gjennom kurs, prosjekter eller liknende.

 • Kunder. Med kunder menes kjøpere/bestillere av attfringstjenester, som for eksempel NAV, kommuner, fylket, skoler. Klageadgang gjelder også samarbeidspartnere i attføringsarbeidet ( ansvarsgrupper, leger, pårørende o.a.)

 • Kjøpere. Med kjøpere menes bedriftens kunder, som knyttes til Astafjord Vekst AS gjennom kjøp av ulike varer og tjenester.

 

Rutinebeskrivelse for klagebehandling ved Astafjord Vekst AS

 • opplysninger om klagerett er nedfelt i arbeidskontrakter (VTA), informasjonsskriv (avklaring og APS)

 • Ved klager pr telefon kan den som fremsetter klagen få spørsmål om han/hun ønsker å levere skriftlig klage.

 

Ved skriftlig klage er videre saksgang som følger:

 • Klager blir forsøkt løst på lavest mulig nivå

 • Dersom klager ikke får medhold på lavest mulig nivå avgjør ledermøtet hvilken instans som skal behandle klagen

 • Den som fremsetter klagen skal få skriftlig tilbakemelding så snart klagen er behandlet i ledergruppa, og senest innen 4 uker. Det er den som har behandlet klagen som skal gi skriftlig tilbakemelding.

 • En del av klagebehandlingen kan være å ta i bruk eksisterende samarbeidsrutiner med oppdragsgiver (f.eks. NAV) eller andre samarbeidspartnere (f.eks. fastlege).

 • Klager og dokumentasjon over klagebehandlingen skal dokumenteres i bedriftens årsberetning.

 • Klager blir tatt opp under et fast punkt på ledermøte. Ledergruppa består av daglig leder, avdelingsledere, kontorleder og rådgiver.

 

 

Klageskjema

Takk for muligheten til forbedring!

bottom of page