Vi er til for de som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet.

 

Astafjord Vekst AS er en vekstbedrift i kommunene Dyrøy, Salangen, Lavangen og Gratangen.

 

Vår kjernevirksomhet er å hjelpe mennesker ut i arbeid. Vi forbereder folk til arbeid på deres egen premisser, gjennom arbeidstrening og kvalifisering. Som en vekstbedrift sysselsetter vi arbeidstakere som i kortere eller lengre tid har behov for en tilrettelagt arbeidsplass. Dette gjør vi enten gjennom ansettelse hos oss i vår produksjon og tjenesteyting eller gjennom formidling ut til næringslivet forøvrig.

 

I vekstbedrifter finner du en arbeidsglede og entusiasme som du ikke ofte ser maken til. Her er det ingen som kjeder seg og slurver med rutinepreget arbeid. Dette slår ut i form av kvalitet på det som leveres. Å bygge selvtillit er et mål - derfor leverer vi bare produkter og tjenester som vi er stolte av.

 

 

Vår visjon er: Trivsel, vekst og utvikling

Formålet til bedriften er slått fast i vedtektene til bedriften i formålsparagrafen (§2 i vedtektene).

Selskapets formål er å drive praktisk opplæring, produksjon, handel og annet tjenesteytende arbeid ved bruk av arbeidskraft rekruttert blant fysisk og psykisk funksjonshemmede og andre som ikke er i stand til å utføre arbeid på det ordinære arbeidsmarked.

 

Gjennom arbeid søker en å sette i gang en lærings og utviklingsprosess hos den enkelte slik at han / hun i størst mulig grad når frem mot det mål å kunne utføre arbeid og heve lønn fra en arbeidsgiver. Selskapet skal også gi et forsvarlig tilbud og tilrettelegge arbeid til de som ikke er i målgruppen for ekstern formidling.

Det er et overordnet mål at selskap i nært samarbeid med sine samarbeidspartnere (grunnskole, v.g. skole, NAV og eventuelle andre) skal arbeide for å gjøre den enkeltes totale livssituasjon så trygg og god som mulig i heimemiljøet.

© 2014 av Astafjord Vekst AS