top of page

Styret

Styret er valgt av Generalforsamlingen.

Hver kommune (eier) har en representant i styret. I tillegg kommer styreleder og en ansatterepresentant i styret. 

Roller i selskapet:

Daglig leder   May Britt Flatmo (f 1970)

Styrets leder (konstituert) Erling Bratsberg (f 1969)

Styremedlem Terje Stein Sørensen (f 1948)

Styremedlem Elena Khenriksen (f 1976)

Styremedlem Erling Bratsberg (f 1969)

Styremedlem Kjartan Smuk (f 1968)

Styremedlem Tanja Marita Skavholm (f 1972)

Varamedlem  Tone Merete Pettersen (f 1966)

Varamedlem  Martin Peder Olsen (f 1954)

Varamedlem  Frode Hansen (f 1967)

Varamedlem. Sissel Danielsen Wiik (f 1956)

Revisor          Revisorene Helberg & Øverås AS

bottom of page