Hvorfor velge en autorisert forhandler?

Kjøp alltid fra en autorisert Toshiba-forhandler – det gir deg flere fordeler.
 
Kvalitetskrav gir trygghet
 
Som følge av krav til sikkerhet, miljøvennlighet og merkevarebeskyttelse, stiller Toshiba spesifikke krav til sine distributører knyttet til kompetanse, kursing, logistikk, reservedelslager, teknisk support og avfallsgjenvinning. Det stilles også spesifikke krav til bruk av logo og merkenavn. ABK som offisiell importør er forpliktet til å sørge for at vi som er forhandler holder det nivået som Toshiba setter. På denne bakgrunn kurses forhandlere og installatører, noe som fører til status som autorisert forhandler.
 
Vi er forpliktet til å følge opp kunden etter gjeldene lov. Forbrukerkjøpsloven sikrer forbrukere inntil 5 års reklamasjonsrett. Brukerundersøkelser som er foretatt viser at sluttkunder er meget godt fornøyd med sine investeringer som de gjør gjennom autoriserte forhandlere.
Solid importør i ryggen
ABK har representert Toshiba varmepumper i Norge siden 1999. I perioden har Toshiba varmepumper blitt etablert som en av de ledende aktørene i det norske markedet. Skulle vi som forhandler gå konkurs eller legge ned driften før reklamasjonstiden er over, vil ABK håndtere eventuelle reklamasjoner overfor forbruker. ABK har investert i et betydelig serviceapparat, kursfasiliteter og reservedelslager for å muliggjøre at sluttkunder som kjøper en Toshiba varmepumpe gjør gode kjøp og blir fornøyd med sin investering.
Risiko ved parallellimport
Fra tid til annen dukker det opp selskaper som tilbyr Toshiba varmepumper som er importert på utsiden av ABK og Toshibas offisielle kanal. Ofte er disse produktene ikke av modell som er spesielt tilpasset nordiske forhold. ABK som importør har ingen anledning til å holde delelager eller supportere forbrukere som har kjøpt Toshiba varmepumper utenom offisiell kanal. Dette også i tilfeller hvor forbruker er i god tro. Alle produkter følges med serienummer. Henvendelser på serienummer som ikke supporteres blir kanalisert til gjeldende opprinnelsesland. All erfaring viser at opprinnelseslandet ikke forholder seg til reklamasjon fra norske forbrukere. Vi oppfordrer alle å kjøpe Toshibas varmepumper fra en autorisert forhandler, som vil sikre deg en trygg og best mulig kundeopplevelse.
 
Astafjord Vekst AS er en autorisert forhandler av Toshiba varmepumper.
 
Se komplett liste over autoriserte forhandlere – de dekker hele Norge. 

© 2014 av Astafjord Vekst AS