top of page

Våre eiere

 

Astafjord Vekst AS er glad for å ha 4 eiere som viser stor vilje til å legge best mulig til rette for vår drift.

Astafjord Vekst AS ble stiftet som Lavangen og Salangen Arbeidsamvirke (ASVO) i 1984 med Lavangen og Salangen kommune som eiere. I 2003 valgt Gratangen kommune å bli en del av selskapet. Dyrøy kommune ble med på laget 1. august 2014. Eierne har like mange aksjeposter hver og eier 25% av aksjene.

Det er den til enhver tid sittende ordfører i disse kommunene som utgjør generalforsamling i vår bedrift.

Dyrøy Kommune

Dyrøy kommune (nordsamisk: Divrráid suohkan) ligger i Troms. Den grenser i nordøst mot Sørreisa, og i sør mot Salangen. Over Tranøyfjorden og Solbergfjorden i nordøst ligger Senja med Tranøykommune.

 

Ordfører i Dyrøy og representant i vår generalforsamling er Marit Espenes (AP).

Gratangen Kommune

Gratangen (av norrønt: grjot (stein) og angr (fjord), nordsamisk: Rivttát) er en kommune i Troms. Den grenser i nord og øst mot Lavangen, i sør mot Narvik, og i vest mot Skånland. Over Astafjorden i nordvest ligger Ibestad. Kommuneadministrasjonen ligger på Årstein. I tillegg til Årstein er Gratangsbotn innerst i fjorden og Foldvik på fjordens sørside kommunenes største bygder.

 

Ordfører i Gratangen og representant i vår generalforsamling er Anita Karlsen (AP).

Lavangen Kommune

Lavangen (nordsamisk: Loabát) er en kommune i den indre delen av Sør-Troms i Troms. Den grenser i nord og nordvest mot Salangen, i øst mot Bardu, i sør mot Narvik og i vest mot Gratangen kommuner.

Lavangen har et areal på om lag 300 kvadratkilometer og et folketall på ett tusen. Kommunen har fått sitt navn etter fjorden Lavangen og kommer fra norrønt Laufangr, som betyr «løvfjord». Administrasjonssenteret er Tennevoll og kirkestedet ligger på Soløy.

 

Ordfører i Lavangen og representant i vår generalforsamling er Hege Rollmoen (AP).

Salangen kommune

Salangen kommune (nordsamisk: Siellága suohkan) ligger i Troms. Den grenser i nord mot Dyrøy og Sørreisa, i øst mot Bardu, i sør mot Lavangen, og over Sagfjorden i vest mot Ibestad. Kommunen har 2 240 innbyggere og ligger i Indre Sør-Troms mellom de tre byene Harstad, Narvik og Tromsø. Salangen har en videregående skole ved navn Sjøvegan videregående skole.

Kommunesenteret er Sjøvegan som ligger innerst i Sagfjorden.

 

Ordfører i Salangen og representant i vår generalforsamling er Sigrun W. Prestbakmo (SP).

bottom of page