top of page

Rettighetsdokument

Deltakere og ansatte ved Astafjord Vekst AS har rett til å:

 • Få innsyn i egne personopplysninger

 • Være trygg på at taushetsplikten overholdes

 • Få informasjon om endringer i bedriftens strategi og beslutninger

 • Gi tilbakemelding til bedriften gjennom bruker- og ansatte undersøkelser

 • Å klage på saker som har betydning for vedkommende

Ansatte som faller inn under Arbeidsmiljøloven har rett til:

 • Ferie og fridager i henhold til ferieloven AML overholdes

 • Kompetanseutvikling etter bedriftens behov nedfelt i strategisk plan

 • Medbestemmelse i beslutningsprosesser i henhold til strategisk plan

 

Deltakere har rett på:

 • Individuell handlingsplan

 • Individuell tilrettelegging

 • Egen veileder / arbeidsleder

 

Plikter:

 • Møte på jobb etter de avtaler som er gjort

 • Gi beskjed ved fravær

 • Følge våre etiske retningslinjer og vårt verdigrunnlag

 • Overholde bedriftens reglement

bottom of page