top of page

Varig Tilrettelagt arbeid

Hvis du får uføretrygd og har behov for arbeid i en skjermet virksomhet, kan du få tilbud om varig tilrettelagt arbeid med arbeidsoppgaver som er tilpasset deg. Dette kan være  både hos oss eller i ordinære virksomheter

Arbeidsforberedende trening

Tiltaket er det som før het kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KIA) og arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS).   Tiltaket skal bidra til å redusere ventetida mellom tiltak for personer med sammensatte behov. Tiltaket innebærer trening i ordinært arbeidsliv, og å kombinere arbeidstrening og opplæring uten at brukeren må skifte mellom ulike arbeidsmarkedstiltak.   Arbeidsretta interne treningsarenaer skal bidra til at flere kommer i arbeid.

Språkpraksis

Språkpraksis er en mulighet for å kombinere språktrening med arbeid.

bottom of page